افرا و پاييز

پاييز فصلی است نوشته شده بر پیشانی ام. در مهرش به دنیا آمدم و با آبان اش قدم در اولين پيچ زندگی گذاشتم و در آذرش اولین و تلخ ترين غم راستین دنیا را تجربه کردم.

بهار کدام است در این سرمای سیاه زمستان!

«...و این تجربت تاریخ نیاموختندی و کارهای گران دوباره به خردان سپردندی....»                                                                                                       «بیهقی»    بهار عربی را باور نمی کنم. دیگر ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 55 بازدید
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
9 پست